månadsarkiv: december 2011

Budget för 2012 (fritt efter Bourdieu)

Kulturellt kapital

I det kulturella kapitalet finns det utrymme för expansion under årets andra hälft. Ett romanmanuskript är under färdigställande. Samtidigt som ett flertal fotografiska projekt är påbörjade. Det finns även idéer för utveckling av tidskrifter och internetforum som i dagsläget saknas på marknaden. Det saknas dock både tid och kapital för dessa projekt i nuläget. Det egna skrivandet och fotograferandet har högsta prioritet. Under 2012 är min förhoppning att bildbloggen vaknar upp ur sin slummer. Planen är att alla bilder som inte finner en plats i bildgalleriet, i fortsättningen skall presenteras i bildbloggen. Ledordet i både skrivande och fotograferande får under 2012 vara kvalitet före kvantitet.

Socialt kapital

Det sociala kapitalet ser ut att vara oförändrat under 2012, om ingenting oförutsett inträffar. Jag kan i nuläget inte se några tillkommande sociala kontakter. Utöver rent affärsmässiga kontakter. Eventuella återupptagna äldre förbindelser kan inte uteslutas, men i dagsläget finns inga konkreta planer. I övrigt finns dock förhoppningar om enstaka mycket tillfälliga förbindelser av privat karaktär under året. I nuläget är det budgeterat för en nolla i kolumn 6. Det krävs mer research på området.

Ekonomiskt kapital

Under 2012 kommer jag att ta ett starkare grepp om min ekonomiska situation. Målet är att tjäna ihop min första miljon. Vägen dit sker till att börja med via förädling och försäljning av internetdomäner. Beroende på utvecklingen av det intjänade kapitalet kan eventuellt fler affärsprojekt sjösättas innan årets slut. Det finns ett flertal inplanerade projekt som är beroende av olika nivåer på startkapital. Innan 2012 är över är min förhoppning att jag ska kunna sitta bakom ratten på min egen Porsche.

2011 i bokstavsordning

Arbete: Arbetet på kriminalvården. Jag trivdes med människorna. Mindre med tekniken.

Bok: Bus Photography For The Digital Age, för att den är härligt nördig.

Cirkus: Arbetssökandet som gått i stå.

Depp: Bristen på politisk vilja.

Expert: Onoff?

Film: ”Secretary”, trots att den inte var ny.

Geografi: Mer upptäckande av världen.

Hus: Fortfarande inget i min ägo.

Idol: Grävande journalister i allmänhet.

Jord: Bränd

Kultur: Fotografiska.

Last: Världens godaste mat.

Mode: Ovidkommande.

Naket: Allt för lite närvarande.

Oro: Deporteringen av svensk industri.

Pop: Woven hand

Quisling: Underbart förskonad från förrädare. I det stora hela.

Resa: London över dagen. Mer tid behövs inte.

Sport: Nordisk kombination. Synd att det varken verkar sändas eller utövas i Sverige.

Tv: NRK
Uniform: Kriminalvårdens uniform som såg bättre ut på vissa.

Vikt: Upp och ner och upp.

Xenofobi: Om man nu kan kalla blygsel för det.

Ynk: Att fortfarande bo hemma hos mamma.

Zoom: Att se framåt. Så långt framåt som möjligt.

Ångest: Att vakna upp efter en blöt kväll med minnesluckor.

Ägodel: Tidskrifter. Något som har ökat under året.

Ögonblick: Året har gått fort. Man blinkar och så är det över.

Systemfrakt

Systemfrakt var en Bilspeditiontransportör i norrland. De använde sig av ett system med lösflak i sin trafik och fordon med hög lastvolym. Systemet var innovativt på sitt sätt. Det är svårt att tro att bolagets egentliga syfte var att agera fasad. Systemfrakt i Sundsvall AB startades 1986 av personerna bakom Leasing-Consult-härvan. De köpte upp några större åkerier som körde för Bilspedition. 1989 går Systemfrakt i Sundsvall AB i konkurs. Exit Leasing Consult. Enter ”skalbolagskungen”. Från 1989 och några år framåt ingår Systemfrakt i ”skalbolagskungens” sfär. Systemfrakt i Umeå AB och Granberg Systemfrakt AB går i konkurs 1993. När även skalbolagskungen lämnar skutan sjunker skeppet sakta till botten. I februari 1995 går Stockholm-Umeå Intressenter AB i konkurs. Det är den sista resten av Systemfrakt.
Systemfrakt i Sundsvall AB (556278-2002) bildas 1986, som lagerbolaget AB Grundstenen 30398. Det byter namn till Posab Systemfrakt AB, innan det i slutet av 1986 får namnet Systemfrakt i Sundsvall AB. Systemfrakt i Sundsvall AB köper upp AB S.U-intressenter och Trafik AB K.E. Granberg 1987. 1989 går bolaget i konkurs.
Aktiebolaget S.U-intressenter (556070-6987) bildades i Umeå 1959, med syfte att bedriva godstrafik för Bilspedition på linjen Stockholm-Umeå. 1987 togs bolaget över av Systemfrakt i Sundsvall AB. Året efter ändras firmanamnet till Systemfrakt i Stockholm AB och sätet flyttas till Stockholm. Mellan 1989 och 1992 finns den så kallade ”skalbolagskungen” i bolagets styrelse. 1992 ändras firmanamnet till Systemfrakt Norrland AB och sätet flyttas till Gävle. Mellan 1992 och 1995 byter bolaget adress ett flertal gånger. I slutet av 1994 ändras firmanamet till Stockholm-Umeå Intressenter AB. Inom två månader efter det sista namnbytet har både styrelse och revisor avgått. Bolaget försätts i konkurs i februari 1995.
Trafik AB K.E. Granberg (556057-1803) bildas i Skellefteå 1952. Bolaget bedrev linjetrafik för Bilspedition. 1983 bildas Neutron Invest AB (556230-8220). Verksamheten i Trafik AB K.E. Granberg förs över till Neutron Invest AB, som 1984 byter namn till Trafik AB K.E. Granberg. Medan ”gamla” Trafik AB K.E. Granberg övertar namnet Neutron Invest AB och försvinner ut ur den här historien. I mitten av åttiotalet tas Trafik AB K.E. Granberg över av Systemfrakt i Sundsvall AB. 1987 ändras firmanamnet till Granberg Systemfrakt AB. 1993 försätts bolaget i konkurs.
Systemfrakt i Umeå AB (556318-8035) bildas 1988, då som ett lagerbolag med namnet AB Grundstenen 43332. 1993 försätts bolaget i konkurs. Vid konkurstillfället saknas registrerad styrelse. Innan dess har styrelsen utgjorts av personer ur skalbolagskungens krets.

Kommentarer

Det verkar som om Blogger helt plötsligt har börjat fungera igen. Nu är jag inte längre obehörig att kommentera min egen blogg. Varför jag nu skulle vilja göra det.

Bröderna Modin

I början av 1900-talet startades ”Knivstas Maskin- och Redskapsaffär”. 1908 tas verksamheten över av Bröderna Modin. Bröderna Modin uppförde sitt första egna affärshus i knivsta året efter. Det är i bruk till 1969 då deras nya lokal invigs. Numera huserar Swedbank i lokalerna. I ett annonsblad från 1923 berättas att man har mekanisk verkstad, samt en filial i uppsala. Bröderna Modin & Co annonserade 1949 om ”automobilier, järnvaror, lantbruksmaskiner, rör- och sanitetsanläggningar”. Redan tidigt innehar man en agentur för Ford. T-forden importeras i lådor och monterades i Knivsta. 1959 ombildas företaget till aktiebolag, genom köp av Gustaf Sjödin AB (556033-8666). Bolaget namnändras till Modins i Uppsala AB. Bilhandeln expanderar till fler orter i Uppland.

Centralvägen 14
I slutet av 1969 invigs Bröderna Modins nya affärshus. Det är placerat i korsningen Forsbyvägen/Apoteksvägen. Byggnaden inrymmer även livsmedelshall. Samtidigt med invigningen bildas Järn AB Bröderna Modin (556131-8659). I början av åttiotalet börjar järnhandeln att avvecklas. Posten övertar delar av lokalen. Järn AB Bröderna Modin byter i slutet av 1982 namn till Knivsta Järn, Färg, Sport AB. 1984 går järnhandeln i konkurs. Idag finns post och bibliotek i lokalerna.

Korsningen Forsbyvägen/Apoteksvägen
På Knivstavägen finns Modins verkstadsanläggning. I slutet av 70-talet minskas verksamheten i knivsta. Försäljning av bilar och lantbruksmaskiner koncentreras till Uppsala. I november 1980 försätts Modins i Uppsala AB i konkurs.

Knivstavägen 6

Verksamheten i Uppsala fortsätter i nya bolagskonstruktioner. 2009 firar Ford-återförsäljaren Modins Bil i Uppsala AB hundrårsjubileum.

Nordfrakt

När jag var yngre åkte jag ofta på E4:an norrut för att besöka släkten. I slutet av 1980-talet började jag lägga märke till två vita scaniaekipage. Det var ett skåpekipage och ett flakekipage. Bägge ekipage var vita med Scanias trefältiga blå originalstripe som dekoration. Utrustade med wildbars och michelingubbar. På kapellet till flakekipaget fanns reklam för Nokia-Mobira. I takskylten stod det ”Nordfrakt AB” och ”Stockholm – Luleå”. Det handlade alltså om riktiga långtradare. Att flakekipaget dessutom hade ett rejält maffigt v8-ljud gjorde inte att jag blev mindre imponerad.
Strömbergs Bil, Kalix 1991
I samband med konkursen i ABASPA, övertog Nordfrakt i Luleå AB ett antal av deras ekipage och satte in dessa i sin trafik mellan Luleå och Stockholm. Man investerar även i ett helt nytt ekipage (NBL052), som kan ses på bild här. Detta ekipage har förutom reklam för Nordfrakt AB, även reklam för speditören Nordprotekt i Umeå. Det fanns således flera anledningar att hålla utkik efter Nordfrakt på vägarna. Flakekipaget försvann. Det tillkom dock ett annat flakekipage kort innan konkursen.

NBL052 Strömbergs Bil, Kalix 1991

I december 1986 bildas Chambon AB (556293-7077) av en leverantör av lagerbolag. I april 1987 byter bolaget ägare, säte, adress och firmanamn. Det ny firmanamnet blir Nordfrakt i Luleå AB. På samma adress i Luleå finns sedan 1986 Andersson & Lehtonen Åkeri AB (556272-7817). Detta bolag verkar samtidigt med Nordfrakt och har ungefär samma styrelsesammansättning. Jag vet inte så mycket om detta bolag, annat än att det går i konkurs 1990 och då hade haft en ofullständig styrelse sedan 1988. Även Nordfrakt i Luleå AB går i konkurs 1990. Lastbilarna står efter konkursen uppställda hos Strömbergs Bil i Kalix, innan de försvinner åt olika håll.

Strömbergs Bil, kalix 1991
Inte heller av Nordfrakts bilar lyckades jag få bättre bilder, än de ovan visade. Jag minns att jag hade ett utmärkt tillfälle att fotografera några av ekipagen på parkeringen till Elmia i Jönköping. Det var i samband med den regelbundna lastbilsmässan. Jag missade dock tillfället att fotografer, då jag var trött efter en heldag på mässan. Det grämer mig fortfarande. På något vis räknar man med att företag skall finnas för alltid och att fler tillfällen skall uppstå. De missade tillfällena att dokumentera ABASPA och Nordfrakt gjorde att jag fick söka nya vägar för att stilla min nyfikenhet. Jag började beställa information från Paten- & Registeringsverkets bolagsavdelning. Det som numera går under namnet Bolagsverket. Det gör att jag numera har årsredovisningar och historiska registreringsbevis för både ABASPA och Nordfrakt. Det är spännande läsning. Mitt intresse har även övergått i ett allmänt intresse för företagsekonomi, vilket har inneburit att beställningarna hos bolagsverket ibland har duggat tätt. Men det är en annan historia.

Dansk arkitektur

På kunskapskanalen visas en dansk serie som heter Arkitektens hem. Det handlar om den bostad som arkitekten själv får leva med. Programledaren Eva Harlou är själv utbildad arkitekt, vilket gör att diskussionerna i programmet inte lider av okunskap. Det första avsnittet handlar om den danske arkitekten Nils Holschers bostad, bland takåsarna i Köpenhamn. Holschers bostad har beskrivits som ett stramt och minimalistiskt akvarium. Det är ett modernt hem i glas som har infogats i en äldre omgivning. Och samtidigt ett hem för två vuxna och tre barn. Diskussionerna om bostaden är intressanta och jag finner mig hålla med i mycket av resonemanget, även om jag inte alltid tycker att utförandet är det optimala.
Överlag måste jag erkänna att jag beundrar det danska sättet att behandla arkitektur. När man reser runt i landet hittar man alltid spännande arkitektur. Även där man minst av allt förväntar det. I Sverige finns en ängslighet mot förändringar som danskarna saknar. De klarar av att balansera på den tunna linjen som handlar om att bevara äldre bebyggelse, samtidigt som ny spännande arkitektur bereds utrymme. Ofta sida vid sida. Ett äldre hus som rivs ersätts inte automatiskt med retroarkitektur för att passa in. En av rösterna i programmet förklarar att ett modernt hus insprängt bland äldre bebyggelse livar upp området, medan ett helt område i modern steril arkitektur ger ett dött intryck. Det kan ligga någonting i det.
Det kan låta paradoxalt att jag, som i vanliga fall pratar mig varm för bevaring av det gamla, är en förespråkare av förnyelese. Jag tror på förnyelse om man går varsamt fram. Genom historien har äldre bebyggelse alltid fått lämna plats för ny bebyggelse. Men det har skett relativt varsamt. Ett hus i taget. I Sverige gör vi ofta misstaget att tänka storskaligt. När vi bygger någonting så bygger vi rejält. Det är hela stadsdelar som rivs och byggs upp. Det är förändringar som märks oavsett hur intetsägande arkitekturen är. När hötorgsskraporna byggdes i Stockholm var det meningen att de skulle ses som enskilda trumpetstötar. Om förändringen hade stannat vid dessa trumpetstötar hade förmodligen Stockholms city inte varit så kallt och ödsligt. Jag tror att man måste förändra varsamt, samtidigt som förändringen i sig skall vara våldsam. Ett rivet hus är ett rivet hus och skall inte återskapas. Ett rivet kvarter är ett rivet kvarter och kan inte återskapas.