Etikettarkiv: Grundstenen

Bengt G. Erikssons Åkeri

Annonsbilaga från Åkeriförbundet 21 aug 1990

Den 22 december 1971 registreras Folke Erikssons Åkeri AB (556155-7082). Den 2 oktober 1972 registreras den enskilda firman Bengt G. Erikssons Åkeri. I augusti 1973 ändras firmanamnet på Folke Erikssons åkeri AB till Bengt G. Erikssons Åkeri i Söderhamn AB. Bolaget har Box 522, 82601 Söderhamn som postadress och Fålnäs som besöksadress. Affärerna går bra och bolaget växer. Den 22 juli 1988 registreras firman Bengt G Erikssons åkeri i Gävle AB (556156-7560), för verksamhet i Gävle.

I slutet av 1980-talet har man omkring 40 anställda och en omsättning på 28 miljoner kronor. Den 5 februari 1993 begärs bolaget i konkurs. Samma datum begärs även Söderhamnsgruppen AB (556237-8207) och Bengt Gunnar Eriksson Gruppen i Söderhamn AB (556242-1858) i konkurs. Den 19 mars 1997 är konkursen i Bengt G. Erikssons Åkeri i Söderhamn AB avslutad utan överskott. Bolaget är därmed upplöst.

Den 17 januari registreras B.S.B.- Transport AB (556156-7560). Den 31 januari 1985 ändras det registrerade firmanamnet till B.G.E.- Specialtransporter i Bollnäs AB. Den 22 juli 1988 ändras det registrerade firmanamnet till Bengt G Erikssons åkeri i Gävle AB. Den 15 september 1993 ändras det registrerade firmanamnet till Söderhamns Depå AB. Den 28 juni 2001 begärs bolaget i konkurs. Den 25 november 2002 är konkursen avslutad utan överskott. Bolaget är därmed upplöst.

Den 31 januari 1984 bildas Söderhamnsgruppen AB (556237-8207). Den 5 februari 1993 begärs bolaget i konkurs. Den 9 mars 1994 är konkursen avslutad utan överskott. Bolaget är därmed upplöst.

Den 29 mars 1984 registreras lagerbolaget AB Grundstenen 19277 (556242-1858). Den 5 november 1984 ändras det registrerade firmanamnet till Bengt Gunnar Eriksson Gruppen i Söderhamn AB. Den 5 februari 1993 begärs bolaget i konkurs. Den 5 februari 1997 är konkursen avslutad utan överskott. Bolaget är därmed upplöst.

PLS-Bolagen

Den 28 november 1958 registreras Plåt & Smide i Rydaholm AB (556067-6990). Produktionen var redan från början inriktad på lastbilspåbyggnader. Den 16 april 1981 ändras det registrerade firmanamnet till PLS-Bolaget AB. I början av 1980-talet går bolaget i konkurs. Den 5 mars 1986 är konkursen avslutad utan överskott. Bolaget är därmed upplöst.
PLS Datablad 1978
Den 22 januari 1981 registreras lagerbolaget AB Grundstenen 5298 (556208-2833). Den 21 oktober 1981 ändras det registrerade firmanamnet till PLS-agenturer AB. Även dett bolag går i konkurs i början av 1980-talet. Förmodligen samtidigt som PLS-Bolaget AB, då även den här konkursen avslutas utan överskott den 5 mars 1986.
PLS Produktblad 1984
Den 29 september 1982 registreras lagerbolaget AB Grundstenen 10.297 (556220-9030).  Den 23 december 1982 ändras det registrerade firmanamnet till Nya PLS-Bolaget AB. Den 22 april 1987 ändras åter det registrerade firmanamnet. Den här gången till PLS Flak AB. Det namnet behålls till bolagets avslut via fusion 1993.

 

PLS Produktblad 1984
Den 28 juni 1988 bildas lagerbolaget AB Startura nummer 3040 (556328-9049).  Den 17 mars 1989 ändras det registrerade firmanamnet till Lytzen Sjukvårdspraktik AB. Den 29 december 1992 blir bolaget intressant för den här texten. Då ändras det registrerade firmanamnet till Plåt & Smide I Rydaholm AB. Samma firmanamn som det ursprungliga PLS-Bolaget hade. Den 21 juni 1993 ändras det registrerade firmanamnet till PLS Flak & Skåp AB. Plåt & Smide i Rydaholm registreras samtidigt som bifirma. 1993 fusioneras även dotterbolaget PLS Flak AB (556220-9030) med moderbolaget PLS Flak & Skåp AB (556328-9049).  PLS Flak AB är därmed upplöst.
PLS Produktblad 1984
Lastbilsflak var tidigare en stor produkt, vilket man kan se i produktbladet från 1984. Idag är skåpbyggnationer för lastbilar och släpvagnar den stora produkten. PLS-bolagen har haft olika ägare genom åren. Sedan 2011 ägs PLS Flak & Skåp AB av samma företagsgrupp som äger Sala Kaross AB och J. Sörling-Ilsbo AB. Även det välkända företag med brokigt förflutet.

Linjetrafik

DAF-Nytt 1987

Lagerbolaget AB Grundstenen 23461 (556257-3377) bildades den 12 mars 1985. I juni 1985 registreras en ändring av firmanamnet till Gunnar Anderssons Linjetrafik AB. Enligt notisen ovan har man 1987 nio ekipage och sysselsätter 16 personer. I oktober 1994 försätts bolaget i konkurs. Den 22 maj 1998 är konkursen avslutad utan överskott och bolaget är därmed upplöst.

Den 18 maj 1994 registreras bolaget Linjetrafik Spedition Gunnar Andersson AB (556487-2181). Ett knappt år senare försätts bolaget i konkurs. Den 4 maj 1998 är konkursen avslutad.

Systemfrakt

Systemfrakt var en Bilspeditiontransportör i norrland. De använde sig av ett system med lösflak i sin trafik och fordon med hög lastvolym. Systemet var innovativt på sitt sätt. Det är svårt att tro att bolagets egentliga syfte var att agera fasad. Systemfrakt i Sundsvall AB startades 1986 av personerna bakom Leasing-Consult-härvan. De köpte upp några större åkerier som körde för Bilspedition. 1989 går Systemfrakt i Sundsvall AB i konkurs. Exit Leasing Consult. Enter ”skalbolagskungen”. Från 1989 och några år framåt ingår Systemfrakt i ”skalbolagskungens” sfär. Systemfrakt i Umeå AB och Granberg Systemfrakt AB går i konkurs 1993. När även skalbolagskungen lämnar skutan sjunker skeppet sakta till botten. I februari 1995 går Stockholm-Umeå Intressenter AB i konkurs. Det är den sista resten av Systemfrakt.
Systemfrakt i Sundsvall AB (556278-2002) bildas 1986, som lagerbolaget AB Grundstenen 30398. Det byter namn till Posab Systemfrakt AB, innan det i slutet av 1986 får namnet Systemfrakt i Sundsvall AB. Systemfrakt i Sundsvall AB köper upp AB S.U-intressenter och Trafik AB K.E. Granberg 1987. 1989 går bolaget i konkurs.
Aktiebolaget S.U-intressenter (556070-6987) bildades i Umeå 1959, med syfte att bedriva godstrafik för Bilspedition på linjen Stockholm-Umeå. 1987 togs bolaget över av Systemfrakt i Sundsvall AB. Året efter ändras firmanamnet till Systemfrakt i Stockholm AB och sätet flyttas till Stockholm. Mellan 1989 och 1992 finns den så kallade ”skalbolagskungen” i bolagets styrelse. 1992 ändras firmanamnet till Systemfrakt Norrland AB och sätet flyttas till Gävle. Mellan 1992 och 1995 byter bolaget adress ett flertal gånger. I slutet av 1994 ändras firmanamet till Stockholm-Umeå Intressenter AB. Inom två månader efter det sista namnbytet har både styrelse och revisor avgått. Bolaget försätts i konkurs i februari 1995.
Trafik AB K.E. Granberg (556057-1803) bildas i Skellefteå 1952. Bolaget bedrev linjetrafik för Bilspedition. 1983 bildas Neutron Invest AB (556230-8220). Verksamheten i Trafik AB K.E. Granberg förs över till Neutron Invest AB, som 1984 byter namn till Trafik AB K.E. Granberg. Medan ”gamla” Trafik AB K.E. Granberg övertar namnet Neutron Invest AB och försvinner ut ur den här historien. I mitten av åttiotalet tas Trafik AB K.E. Granberg över av Systemfrakt i Sundsvall AB. 1987 ändras firmanamnet till Granberg Systemfrakt AB. 1993 försätts bolaget i konkurs.
Systemfrakt i Umeå AB (556318-8035) bildas 1988, då som ett lagerbolag med namnet AB Grundstenen 43332. 1993 försätts bolaget i konkurs. Vid konkurstillfället saknas registrerad styrelse. Innan dess har styrelsen utgjorts av personer ur skalbolagskungens krets.

ABASPA

Företaget ABASPA i Överkalix var en bidragande orsak till att jag köpte min första telefonkatalog. ABASPA hade ett gäng vita Scanior i mitten av åttiotalet, som verkligen var imponerande för en ung lastbilsentusiast. Det var tjugofyrameters kombinationer med skåp och en enhetlig dekor i rött och svart. Vissa ekipage hade även raka avgasrör som spred ljudet av scania v8 över nejden. På skåpet stod det ABASPA Road Trail of Scandinavia. Till och med namnet var imponerande.Jag brukade ofta se dessa bilar när jag besökte släkten i Sundsvall-Härnösand. I början var det just ljudet från motorerna som fick håret på armarna att resa sig av välbehag. Jag minns hur jag vid ett tillfälle satt placerad i en snöhög vid Berners (Scaniaåterförsäljare) i Sundsvall och väntade på att få höra två ekipage starta upp. Tyvärr var jag tvungen att gå hem till min mormor, innan jag fíck uppleva det ögonblicket. Det är alltid en besvikelse att förbereda sig för någonting som inte inträffar.
LOS161 Strömbergs Bil, Kalix 1991
Jag visste att företaget var norrifrån, men jag visste inte exakt var det kom ifrån. När jag var 12-13 år såg jag för första gången ett ekipage i ABASPAs nya gröna färgsättning. Det var förövrigt MBP675 som finns på bild nedanför. Detta ekipage var utrustat med allting som fanns att tillgå av tillbehör. Hela ekipaget var till exempel utrustat med blanka fälgsidor. På skåpet fanns reklam för Scaniaåterförsäljaren Strömbergs Bil i Kalix. Det gjorde att jag kunde ta reda på var ABASPA hörde hemma.
I Luleåkatalogen hittade jag ABASPA Road Trail Co. i Luleå och en uppgift om att huvudkontoret fanns i riktnummer 0926. Jag bläddrade upp riktnummer 0926 och hittade mer information om ABASPA. Det här var 1988. I telefonkatalogen listade ABASPA ett antal registreringsnummer och tillhörande mobilnummer. Jag var helt enkelt tvungen att köpa en telefonkatalog för Luleåområdet. ABASPA upphörde att existera 1989. Med hjälp av uppgifterna i telefonkatalogen kunde jag senare spåra lastbilarnas nya ägare. Det är många år sedan nu och alla ekipage är nog vid det här laget skrotade.
Det är inte utan att jag ångrar att det inte blev fler fotografier tagna. De enda fotografier jag lyckades ta, är de som bifogas den här texten. Fotograferade med en liten instamatickamera, efter att den dåvarande ägaren Nordfrakt i Luleå AB gått i konkurs. Och då var de närmast skrot. Tyvärr har man som litet barn sällan makten i sin hand. Jag kan än idag minnas hur jag förgäves försökte fotografera tre ABASPA ekipage i Härnösand, vid ett besök hos släktingar. Besvikelsen finns kvar.

LZW780 Strömbergs Bil, Kalix 1991
LZW780 Strömbergs Bil, Kalix 1991Historik

I december 1979 bildas Aktiebolaget Grundstenen 2539 (556202-3506). I mars 1981 ändras det registrerade firmanamnet till Aktiebolaget Alf Sigmund Petrus Andersson, ABASPA. Enligt bolagsordningen sysslar företaget med bland annat potatisodling. 1984 bildas ABASPA Landsvägståg Handelsbolag/ABASPA Road Trail Company (916480-8199). Det är förmodligen nu åkeriverksamheten startar. I oktober 1986 går Aktiebolaget Alf Sigmund Petrus Andersson, ABASPA i konkurs. I november 1986 bildas Aktiebolaget Grundstenen 33323 (556287-3850). I mars 1987 ändras det registrerade firmanamnet till ABASPA Åkeri Aktiebolag. 1988 ombildas handelsbolaget till kommanditbolag. I mars 1989 går ABASPA Åkeri Aktiebolag i konkurs. I augusti samma år går även ABASPA Landsvägståg Kommanditbolag/ABASPA Road Trail Company i konkurs. Några av ekipagen tas över av Nordfrakt i Luleå AB, men det är en annan historia.
Fotnot: Grundstenen är lagerbolag som säljes av Svenska Standardbolag ABMBP675 Strömbergs Bil, Kalix 1991
MBP675 Strömbergs Bil, Kalix 1991

Fordonsinnehav (enligt telefonkatalogen 1988):

MBP 675 SCANIA R112M 6X4 46 ÅRSMODELL: 1987
LOS 161 SCANIA R142H 6X4 46 ÅRSMODELL: 1983
CDR 920 ????
LBB 473 VOLVO F12 6X2 ÅRSMODELL: 1982
DWX 853 SCANIA LBS 111 S42 235 ÅRSMODELL 1977
LZW 780 SCANIA R142M 6X4 46 ÅRSMODELL: 1984
DXN 061 VOLVO F12 6X2 ÅRSMODELL: 1982
NTE 866 SCANIA R112M 6X4 46 ÅRSMODELL: 1988
MSD712 Strömbergs Bil, Kalix 1991
LOF104 Strömbergs Bil, Kalix 1991
 
 
 
 
 
 
MSD712 Strömbergs Bil, Kalix 1991
LOF104 Strömbergs Bil, Kalix 1991

Källor: Bilregistret, Bolagsverket, Telefonkatalogen etc.