Kategoriarkiv: företagshistoria

Bengt G. Erikssons Åkeri

Annonsbilaga från Åkeriförbundet 21 aug 1990

Den 22 december 1971 registreras Folke Erikssons Åkeri AB (556155-7082). Den 2 oktober 1972 registreras den enskilda firman Bengt G. Erikssons Åkeri. I augusti 1973 ändras firmanamnet på Folke Erikssons åkeri AB till Bengt G. Erikssons Åkeri i Söderhamn AB. Bolaget har Box 522, 82601 Söderhamn som postadress och Fålnäs som besöksadress. Affärerna går bra och bolaget växer. Den 22 juli 1988 registreras firman Bengt G Erikssons åkeri i Gävle AB (556156-7560), för verksamhet i Gävle.

I slutet av 1980-talet har man omkring 40 anställda och en omsättning på 28 miljoner kronor. Den 5 februari 1993 begärs bolaget i konkurs. Samma datum begärs även Söderhamnsgruppen AB (556237-8207) och Bengt Gunnar Eriksson Gruppen i Söderhamn AB (556242-1858) i konkurs. Den 19 mars 1997 är konkursen i Bengt G. Erikssons Åkeri i Söderhamn AB avslutad utan överskott. Bolaget är därmed upplöst.

Den 17 januari registreras B.S.B.- Transport AB (556156-7560). Den 31 januari 1985 ändras det registrerade firmanamnet till B.G.E.- Specialtransporter i Bollnäs AB. Den 22 juli 1988 ändras det registrerade firmanamnet till Bengt G Erikssons åkeri i Gävle AB. Den 15 september 1993 ändras det registrerade firmanamnet till Söderhamns Depå AB. Den 28 juni 2001 begärs bolaget i konkurs. Den 25 november 2002 är konkursen avslutad utan överskott. Bolaget är därmed upplöst.

Den 31 januari 1984 bildas Söderhamnsgruppen AB (556237-8207). Den 5 februari 1993 begärs bolaget i konkurs. Den 9 mars 1994 är konkursen avslutad utan överskott. Bolaget är därmed upplöst.

Den 29 mars 1984 registreras lagerbolaget AB Grundstenen 19277 (556242-1858). Den 5 november 1984 ändras det registrerade firmanamnet till Bengt Gunnar Eriksson Gruppen i Söderhamn AB. Den 5 februari 1993 begärs bolaget i konkurs. Den 5 februari 1997 är konkursen avslutad utan överskott. Bolaget är därmed upplöst.

Anläggningsschakt

Volvo BM Moment nr 2 / 1982
Den 6 februari 1969 registreras bolaget Anläggningstjänst John Stenvall Ab (556123-3262). Den 12 november 1999 försattes bolaget i konkurs. Den 30 oktober 2000 var konkursen avslutad utan överskott. Bolaget var därmed upplöst.
Volvo BM Moment nr 2 / 1982
När entreprenadverksamheten i Anläggningstjänst växte, startade ägaren ett nytt företag. Den 17 september 1981 registrerades Anläggningsschakt i Avesta AB (556212-0617). 1982 hade man elva maskiner i arbete. Den 16 januari 1989 försattes bolaget i konkurs. Den 30 juli 1990 var konkursen avslutad utan överskott. Bolaget var därmed upplöst.

Track Tape

Den 7 april 1942 registreras Fabrikasaktiebolaget Ebena (556041-1455). Den 25 augusti 1980 ändras det registrerade firmanamnet till Malmö Magnetbandsfabrik AB. Den 20 januari 1981 ändrades det registrerade firmanamnet till Track Tape AB. Track Tape tillverkade kassettband och utmanade de japanska tillverkarna, med uppseendeväckande reklamkampanjer. Produkterna höll till en början inte måttet. Det tillsammans med en nyinförd skatt på kassettband, gjorde att företaget blödde kraftigt. Den 29 januari 1985 begärdes bolaget i konkurs. Först den 5 juni 1990 är konkursen avslutad, utan överskott. Bolaget är därmed avslutat.

Mer om den tragiska historien finns att läsa på Ekonomipunkten.

PLS-Bolagen

Den 28 november 1958 registreras Plåt & Smide i Rydaholm AB (556067-6990). Produktionen var redan från början inriktad på lastbilspåbyggnader. Den 16 april 1981 ändras det registrerade firmanamnet till PLS-Bolaget AB. I början av 1980-talet går bolaget i konkurs. Den 5 mars 1986 är konkursen avslutad utan överskott. Bolaget är därmed upplöst.
PLS Datablad 1978
Den 22 januari 1981 registreras lagerbolaget AB Grundstenen 5298 (556208-2833). Den 21 oktober 1981 ändras det registrerade firmanamnet till PLS-agenturer AB. Även dett bolag går i konkurs i början av 1980-talet. Förmodligen samtidigt som PLS-Bolaget AB, då även den här konkursen avslutas utan överskott den 5 mars 1986.
PLS Produktblad 1984
Den 29 september 1982 registreras lagerbolaget AB Grundstenen 10.297 (556220-9030).  Den 23 december 1982 ändras det registrerade firmanamnet till Nya PLS-Bolaget AB. Den 22 april 1987 ändras åter det registrerade firmanamnet. Den här gången till PLS Flak AB. Det namnet behålls till bolagets avslut via fusion 1993.

 

PLS Produktblad 1984
Den 28 juni 1988 bildas lagerbolaget AB Startura nummer 3040 (556328-9049).  Den 17 mars 1989 ändras det registrerade firmanamnet till Lytzen Sjukvårdspraktik AB. Den 29 december 1992 blir bolaget intressant för den här texten. Då ändras det registrerade firmanamnet till Plåt & Smide I Rydaholm AB. Samma firmanamn som det ursprungliga PLS-Bolaget hade. Den 21 juni 1993 ändras det registrerade firmanamnet till PLS Flak & Skåp AB. Plåt & Smide i Rydaholm registreras samtidigt som bifirma. 1993 fusioneras även dotterbolaget PLS Flak AB (556220-9030) med moderbolaget PLS Flak & Skåp AB (556328-9049).  PLS Flak AB är därmed upplöst.
PLS Produktblad 1984
Lastbilsflak var tidigare en stor produkt, vilket man kan se i produktbladet från 1984. Idag är skåpbyggnationer för lastbilar och släpvagnar den stora produkten. PLS-bolagen har haft olika ägare genom åren. Sedan 2011 ägs PLS Flak & Skåp AB av samma företagsgrupp som äger Sala Kaross AB och J. Sörling-Ilsbo AB. Även det välkända företag med brokigt förflutet.

Linjetrafik

DAF-Nytt 1987

Lagerbolaget AB Grundstenen 23461 (556257-3377) bildades den 12 mars 1985. I juni 1985 registreras en ändring av firmanamnet till Gunnar Anderssons Linjetrafik AB. Enligt notisen ovan har man 1987 nio ekipage och sysselsätter 16 personer. I oktober 1994 försätts bolaget i konkurs. Den 22 maj 1998 är konkursen avslutad utan överskott och bolaget är därmed upplöst.

Den 18 maj 1994 registreras bolaget Linjetrafik Spedition Gunnar Andersson AB (556487-2181). Ett knappt år senare försätts bolaget i konkurs. Den 4 maj 1998 är konkursen avslutad.

Företagshistoria

Varför har jag en etikett som heter ”företagshistoria”? Helt enkelt för att företagshistoria intresserar mig. Jag har samlat uppgifter i många år. På senare år har det blivit svårare att hitta intressanta uppgifter. Har man bara organisationsnumret, brukar man dock kunna få tag i basal information. Det är även basal information som jag presenterar under den här etiketten. Det är inga doktorsavhandlingar utan enkel information, som kan fungera som ingång för den som är intresserad av att söka på egen hand. Stora företag brukar leva kvar även efter att de har avslutats, medan mindre företag snabbt försvinner. Det är just de små företagen som intresserar mig.
När jag ser en övergiven industribyggnad, blir jag alltid nyfiken på dess ursprung. Varför byggdes den? Av vem byggdes den? Varför är den övergiven? Jag tror att det här intresset kan hänga samman med mina studier i etnologi och sociologi. Jag är nyfiken och söker svar. Ibland när jag söker information hittar jag bara vad jag själv har skrivit i ämnet. Det är den bristen på information som får mig att lägga ut det lilla som jag har. Kompletteringar och rättelser är alltid välkomna. Jakten på mer information tar aldrig slut. Jag är fortfarande nyfiken.

Ramströms Grävmaskiner

Annons i Y-Åkaren nr 2 / 1986

Den 10 maj 1945 antogs ordning för AB Högberg & Ramström (556045-6500). Ägare var åkeriägare Högberg i Sollefteå och åkeriägare Ramström i Härnösand. Bolagets säte var  i Sollefteå och hade som ändamål att bedriva schaktningsarbeten och därmed förenlig verksamhet, ävensom att driva handel. 1952 försvann Högberg ur bolaget. Den 14 juni 1952 beslöts om ändring av firmanamn till AB Ramströms Grävmaskiner. Bolagets säte flyttade samtidigt till Härnösand. Postadress blev Brunnsgatan 39.

1968 försvann Ramström ur bolaget. AB Ramströms Grävmaskiner blir ett helägt dotterbolag till Lastbilscentralen i Härnösand, förening u.p.a (788000-1180). Lastbilscentralen i Härnösand hade bildats 1939*. Det gemensamma kontoret ligger på Holmgatan 6. 1990-talet blir turbulent. I början av 1990-talet övertas Lastbilscentralen i Härnösand av Sundfrakt. 1992 byter AB Ramströms Grävmaskiner firmanamn till AB Skutan Gräv. Verksamheten säljs i samma veva till AB Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar. I februari 1994 går AB Skutan Gräv i konkurs.

* Mellan 1942 och 1948 var alla landets åkeriägare tvångsanslutna till en lastbilscentral på grund av krigets ransoneringar. Varje större samhälle hade sin egen lastbilscentral. I det moderna samhället finns lastbilscentralerna kvar, men de har i många fall gått samman till större affärsinriktade enheter. Precis som i fallet med Lastbilscentralen i Härnösand.

Contraktormaskiner

Maskinkontakt nr 6/1981
När jag bläddrar igenom gamla nummer av Maskinkontakt, hittar jag plötsligt ett Knivstaföretag bland annonsörerna. Contractormaskiner sålde olika sorters maskiner för grushantering. I annonsen, som publicerades ungefär ett halvår innan konkursen, figurerar ett sorteringsverk från Powerscreen. Verksamheten har hunnit flytta in till Uppsala. Det är ändå lite kul att hitta ett lokalt företag i Maskinkontakt. På sjuttiotalet var näringslivet i Knivsta på en annan nivå än vad det är i dagsläget.

J.E. Eriksson Contractormaskiner AB (556147-5988) bildades den 17 februari 1971. Aktiekapitalet uppgick till 25.000 kr. Bolagets postadress var Apoteksvägen 23 i Knivsta. I verksamhetsbeskrivningen kan man se att bolagets syfte är försäljning av maskiner inom grushantering, samt därmed förenlig verksamhet. 1976 ändras bolagets postadress till Box 51, 741 00 Knivsta. 1977 ändras bolagets postadress till Apoteksvägen 8 i Knivsta. 1978 ökas aktiekapitalet till 75.000 kr, samtidigt som postadressen åter ändras till Box 51, 741 00 Knivsta. 1979 ändras bolagets firmanamn till Contractormaskiner J.E. Eriksson AB. Samtidigt ändras postadressen till Box 657, 751 27 Uppsala. Den 7 december 1981 försattes bolaget i konkurs. Den 15 oktober 1983 är konkursen avslutat utan överskott och bolaget är därmed upplöst.

Noll Interactive

Noll Interactive HB (969672-3783) bildades av tre studenter vid Tornedalens Folkhögskola i Övertorneå. Året var 2000 och IT-bubblan hade ännu inte spruckit helt. Framtiden såg ljus ut. Företagets huvudkontor var placerat på Dalgatan 28 F. Vilket även råkade vara en av bolagsmännens bostadsadress. Enligt bolagets officiella verksamhetsbeskrivning bedrevs konsultverksamhet inom grafisk design, marknadsföring samt webhandel. Försäljning av datorer och kringutrustning till datorer. I realiteten kan man väl konstatera att bolaget gjorde hemsidor och var intresserade av dra av momsen på de egna datorerna. Vid tiden för bolagets bildande var bolagsverket betydligt hårdare vid granskningen av verksamhetsbeskrivningar, än vad de är nu. På den tiden blev det bakläxa på formuleringen ”Försäljning av datorer och kringutrustning”. Då det tydligen var helt omöjligt att begripa att kringutrustningen hörde ihop med datorerna, om inte detta skrevs ut. Idag kan man förmodligen skriva ”vi gilla datorer vettöööö” och slinka igenom.
Den första kunden fick de kontakt med via en av lärarna på folhögskolan. Den andra kunden var en elev på folkhögskolan. I samband med IT-kraschen i början av 2000-talet försvann en stor del av marknaden, som Noll Interactive ännu inte hade fått ta del av. Försäljning var dessutom inte bolagets starka sida. Vilket visade sig vara förödande för bolagets existens. Ett förslag om att använda Experts sloga ”vi är vad vi heter” röstades ner. Även om det i fallet med Noll Interactive nog var den bästa beskrivningen av verksamheten. Noll Interactive HB bildades i slutet av 2000. Tre år senare avregistrerades bolaget, utan att ha gjort något nämnvärt avtryck på marknaden. Ingen av delägarna är idag involverade i något företagsprojekt.