Budget för 2012 (fritt efter Bourdieu)

Kulturellt kapital

I det kulturella kapitalet finns det utrymme för expansion under årets andra hälft. Ett romanmanuskript är under färdigställande. Samtidigt som ett flertal fotografiska projekt är påbörjade. Det finns även idéer för utveckling av tidskrifter och internetforum som i dagsläget saknas på marknaden. Det saknas dock både tid och kapital för dessa projekt i nuläget. Det egna skrivandet och fotograferandet har högsta prioritet. Under 2012 är min förhoppning att bildbloggen vaknar upp ur sin slummer. Planen är att alla bilder som inte finner en plats i bildgalleriet, i fortsättningen skall presenteras i bildbloggen. Ledordet i både skrivande och fotograferande får under 2012 vara kvalitet före kvantitet.

Socialt kapital

Det sociala kapitalet ser ut att vara oförändrat under 2012, om ingenting oförutsett inträffar. Jag kan i nuläget inte se några tillkommande sociala kontakter. Utöver rent affärsmässiga kontakter. Eventuella återupptagna äldre förbindelser kan inte uteslutas, men i dagsläget finns inga konkreta planer. I övrigt finns dock förhoppningar om enstaka mycket tillfälliga förbindelser av privat karaktär under året. I nuläget är det budgeterat för en nolla i kolumn 6. Det krävs mer research på området.

Ekonomiskt kapital

Under 2012 kommer jag att ta ett starkare grepp om min ekonomiska situation. Målet är att tjäna ihop min första miljon. Vägen dit sker till att börja med via förädling och försäljning av internetdomäner. Beroende på utvecklingen av det intjänade kapitalet kan eventuellt fler affärsprojekt sjösättas innan årets slut. Det finns ett flertal inplanerade projekt som är beroende av olika nivåer på startkapital. Innan 2012 är över är min förhoppning att jag ska kunna sitta bakom ratten på min egen Porsche.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *