Systemfrakt

Systemfrakt var en Bilspeditiontransportör i norrland. De använde sig av ett system med lösflak i sin trafik och fordon med hög lastvolym. Systemet var innovativt på sitt sätt. Det är svårt att tro att bolagets egentliga syfte var att agera fasad. Systemfrakt i Sundsvall AB startades 1986 av personerna bakom Leasing-Consult-härvan. De köpte upp några större åkerier som körde för Bilspedition. 1989 går Systemfrakt i Sundsvall AB i konkurs. Exit Leasing Consult. Enter ”skalbolagskungen”. Från 1989 och några år framåt ingår Systemfrakt i ”skalbolagskungens” sfär. Systemfrakt i Umeå AB och Granberg Systemfrakt AB går i konkurs 1993. När även skalbolagskungen lämnar skutan sjunker skeppet sakta till botten. I februari 1995 går Stockholm-Umeå Intressenter AB i konkurs. Det är den sista resten av Systemfrakt.
Systemfrakt i Sundsvall AB (556278-2002) bildas 1986, som lagerbolaget AB Grundstenen 30398. Det byter namn till Posab Systemfrakt AB, innan det i slutet av 1986 får namnet Systemfrakt i Sundsvall AB. Systemfrakt i Sundsvall AB köper upp AB S.U-intressenter och Trafik AB K.E. Granberg 1987. 1989 går bolaget i konkurs.
Aktiebolaget S.U-intressenter (556070-6987) bildades i Umeå 1959, med syfte att bedriva godstrafik för Bilspedition på linjen Stockholm-Umeå. 1987 togs bolaget över av Systemfrakt i Sundsvall AB. Året efter ändras firmanamnet till Systemfrakt i Stockholm AB och sätet flyttas till Stockholm. Mellan 1989 och 1992 finns den så kallade ”skalbolagskungen” i bolagets styrelse. 1992 ändras firmanamnet till Systemfrakt Norrland AB och sätet flyttas till Gävle. Mellan 1992 och 1995 byter bolaget adress ett flertal gånger. I slutet av 1994 ändras firmanamet till Stockholm-Umeå Intressenter AB. Inom två månader efter det sista namnbytet har både styrelse och revisor avgått. Bolaget försätts i konkurs i februari 1995.
Trafik AB K.E. Granberg (556057-1803) bildas i Skellefteå 1952. Bolaget bedrev linjetrafik för Bilspedition. 1983 bildas Neutron Invest AB (556230-8220). Verksamheten i Trafik AB K.E. Granberg förs över till Neutron Invest AB, som 1984 byter namn till Trafik AB K.E. Granberg. Medan ”gamla” Trafik AB K.E. Granberg övertar namnet Neutron Invest AB och försvinner ut ur den här historien. I mitten av åttiotalet tas Trafik AB K.E. Granberg över av Systemfrakt i Sundsvall AB. 1987 ändras firmanamnet till Granberg Systemfrakt AB. 1993 försätts bolaget i konkurs.
Systemfrakt i Umeå AB (556318-8035) bildas 1988, då som ett lagerbolag med namnet AB Grundstenen 43332. 1993 försätts bolaget i konkurs. Vid konkurstillfället saknas registrerad styrelse. Innan dess har styrelsen utgjorts av personer ur skalbolagskungens krets.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *